Uncategorized

Asbestos_Testing-_Search_For_The_Devil

בדיקה של אסבסט – חפש אחר השטן
319


סיכום:


בדיקה של אסבסט מדוע?בדיקת אסבסט מצריכה לגלות נוכחות של אסבסט בכול שכבות נתון. אם וכאשר כל כך חומר המכיל אסבסט מופרע, היא בעצם משחרר סיבים שלא נראים דקים שעלולים להישאר תלוי באזור במהלך שעות רבות, ויש לחומרי הדברה אלו איחוד סיבתי בעלויות שפע של ביטויים במחלה המאפשרים רירית האפיתל אצל חללים הקרביים האנושיים, כללי מזותליומה הקטלנית. יותר ויותר שכבות המכיל אסבסט פורסם מעתה …
הכנסת ספר תורה מחיר מפתח:חברת המאמר:איתור אסבסט מדוע?ספר תורה אשכנזי למכירה של אסבסט מזקיקה למצוא נוכחות על ידי אסבסט לכל שכבה נתון. אם וכאשר כל שכבות המכיל אסבסט מופרע, היא בעצם משחרר סיבים שאינה נראים דקים שעלולים להישאר עומד באוויר למשך עת נוספות, ויש אליהם חיבור סיבתי בעלויות מבחר עצום ביטויים במחלה המחברים רירית האפיתל אצל נישות הגבס הקרביים האנושיים, כולל מזותליומה הקטלנית. עוד ועוד משאבים המכילים אסבסט נחשפים בשנה זו עקב שיפוץ דירה ושיפוץ אינטנסיבי בקרב דירות מגורים עתיקים, שראשיתם בעתים בהם מבצעים ניצול של נרחב באסבסט בנייה.פיקוח על אסבסט- מתי?רשימת הדוגמאות בקרב EPA בקרב אקולוגיה ליציאה מחומרים חשודים המכילים אסבסט מפרטת אחר החברים הבאים בחשבון לבדיקת אסבסט. כשאתה בספק, שגה תמיד בצד הזהירות. כל כך גורם משטח או אולי גורם בידוד תרמי המשמש בבניינים שקמו לפני שנת 1980 נתפס כמכיל אסבסט (תזכיר פרשנות ביניים WISHA # 99-1-C, 19 בינואר 1999), עד שהוכח אחר על ידי ניתוח חנות מסחרית.דגימת אסבסטאפשרויות של זהירותלפני האיסוף:– באמצעות עובדי חנות תצוגה בעלי ניסיון עד בהנחיה.במהלך האיסוף:– מזעור פיזור סיבים

– הימנע מטיוטות לחמם / קירור

– מזעור סיטואציה כל טיפול וכמותו

– ריססו אחר הדגימה במים קלים ו / או בטיפות שכבה נקיון

– השתמש בסכין חדה מאוד מתוך מטרה לגזום יום יומי את אותו העומק

– הניחו ממרח פלסטיק מתחת לאזור האיסוף

– להקטין את אותם החשיפה לעצמי / לסובבים

– לטפל בדגימה בעצמכם

– ללבוש כפפות ומסכה

– זרוק יום יומי למיכל מתאיםלאחר האיסוף:– מזער את הפיזור

– איטום טוב של המכולה

– שינוי לטובה הסביבה שנדגם

– סילוק ראוי אצל ממרח הפלסטיק

– ניקיון האזור

– תייג אחר המדגם באופן אישיפיקוח על אסבסטבדיקה של אסבסט ראשיתה על ידי חנות בוטיק מוסמכת בידי מיקרוסקופ אור מקוטב (PLM) בהתאם להמלצות ה- EPA.איתור אסבסט – תוצאות ופרשנותהמראה הנה אצל בדיקה של אסבסט הנו איכותית וכמותית. השפעות ניתנות כאחוז (1 ועד 100) וסוג האסבסט (אסבסט כריסוטיל או לחילופין לבן, אסבסט אמוסיט או אולי חום, ואסבסט קרוקידוליט או שמא כחול).