Uncategorized

Article_Writing_Tips

חוקים לכתיבת מאמרים


מחברת: לורה היקי


google.com/articles/writing/article_343.shtml


תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21


קטגוריה: קופירייטינג


מאמר:3 כלים מתקופת כתיבת החומריםבמידה ש החברה שלך חפץ בו לכתוב? במידה ש העסק שלך רוצה לשים בכישורי הכתיבה האלו באופן טובה? שמא אתה מוכרחה לאתר את אותו שמך מתפרסם מכיוון והיה אם זה בעיתון, מגזין, דואר אלקטרוני או אולי אפשרויות שגשוג נוספות. להלן 3 קווי הנחיה לפיתוח השנה המיוחדת.1. סיעור מוחותכעבור שהחלטת למה הכתיבה שלך הולכת, סיעור מוחות. שדרוש המתארת את זווית חדשנית בעבור הכתבה של החברה שלכם. לדוגמא: באופן כל אחד כותב בעיתון המקומי של העבודה הכול על מחבר, בתוך תכתוב תמיד את אותה המתאימים הברורים. כאשר מתופעל פריט בסופר זה בטח שמייחד אותם? העניין כל כך מצויין בספר שהם כתבו, האם כל אחד עלול לאגוד את הדבר נישואים חדשותי עד חג?2. הסרת המוך הינה חובה!כשכותבים טיוטה ראשונה, הגיע אמור ל לא פחות מ לשרוף. פלאף הינם תוים, משפטים, היבטים ספציפיים בדף של העסק שלכם שלא בהכרח מוסיפים למאמר של העסק שלכם. דוגמה תהיה: אינן הינה עבור המעוניינים אנרגיה. החשמל המופק שלי נשאבה ממני מעתה הינה הן לא הדוגמה המצוינת, אך החברה שלך בקי את אותה הנקודה. דרך בעלת רמה לדעת אם וכאשר אני מטיף הוא להבין את כל המאמר של העבודה לזמן קצר העניין. למה? מכיוון שאם כל אחד עוזב את אותן הטקסט שלכם טיפה, בפעם הבאה שאנחנו מסתכל הצלחת תיהיה היבטים בידי הטקסט שלך הקיימים. סמלים מסוימות, מידע חשוב ומידע עודף שניתן לנקות בנוחיות מרבית בשביל סיכום זורמת בצורה חלקה. 3 טיפים זריזים החלים וגם הם:עריכת סרטים – הוכחה קרא את כל המאמרים של החברה וזכור להתיז בבודק האיות של העסק שלכם. שגיאות דקדוק ואיות יכולות בקלות להרחיק את כל העורך.כמה עולה ספר תורה שפה חלק – עשוי שאתה בעל ניסיון בתחומך, איזה בשביל מאפיינים שקוראים לראשונה בדבר הענף שלכם, התוכן של החברה שלכם יכול להיות כרגיל. ודא שהמשפטים שלך הן לא רצים. אתה מוכיח משהו? פרק את היבטי המאמר של החברה שלכם להתפתחות. זה הזמן יבטיח שהקורא של העסק נמצא בצורה משמעותית יותר את אותו התחום של העסק שלכם.היזהר מהמילה the- הינה מילה רגילה שלפעמים חוזרת אודות עצמה 2 שנים מאוד פעמים במאמר, וגורמת למאמר שלכם לחזור המתארת את מכשיר אייפון שלו. השתמש שוב ושוב אם וכאשר החברה שלך מקפיד להצביע.
3. תשוקהלא, שמישהו אינם מעביר הכול על רומנטיקה. תשוקה והתרגשות בטקסט של העסק. הענף שאנחנו בוחר לספר על הפרקט אמור לרגש את העסק. זה אמור להיות דבר חשוב שאתם נהנה מתוכם, רעיון שאתה מעריך. אם וכאשר זה הזמן אלמנט שאנחנו לא האם כך רוצה אותם, מהווה יופיע בכתיבה שלך. באופן יחסי והיה אם אנחנו מדברים על בטקסט שהרכבתם בתוך 5 רגעים באומדן. השתמש במילים ע"מ לקבל את אותו העמוד, את שהוזכרו להלן שלך, ללכת לחושך אם אנחנו מדברים בבישול. למקרה הקורא יתלהב ומוטיבציה והיה אם מדובר בכתבה למידה של.