Uncategorized

Arizona_Schools_Focus_On_Literacy

בתי הצבע באריזונה מתמקדים באוריינות
443

סיכום:


להורות נער לעיין ב הוא המטרה העיקרית של יותר מידי מכללות. מתופעל שיגידו שהדבר הפיתרון המרכזי שמי ילמד אי פעם; הוא נכון. בתי טקסט בכל מדינתנו מתעתדים לכבוש מצוינות בחינוך לקריאה, הקרוי אוריינות לאנשי הדבר. מוסדות וארגונים הלמידה האלו יודעים לספר סטודנטים שקוראים וקוראים כראוי, וחלקם משווקים במאמצים כדוגמת אלו. בתי הספר הציבוריים באריזונה הנם ביניהם.

מצויים שתי אגודות שונים אשר …
מילות מפתח:


בתי ספר באריזונה, פטרישיה הוק
חברת המאמר:


להדריך וללמד נער לקרוא הנו הסיבה החשובה של בכל מכללות. מותקן שיגידו שזה הדבר המרכזי שאחד ילמד אי פעם; הוא נכון. בתי ספר כמעט בכל מדינת ישראל מטרתם לאתר טובות בחינוך לקריאה, הנקרא אוריינות לאנשי הקטע. מוסדות וארגונים הלמידה הנ"ל יודעים להציג סטודנטים שקוראים וקוראים היטב, וחלקם משווקים במאמצים אילו. בתי הספר הציבוריים באריזונה הם ביניהם.

מצויים מספר פירמות מיוחדים אשר בחלקם מדברים ועושים בתי ספר באריזונה שהשקיעו החלפת ומעבר אם וכאשר הנם רוצים לארגן תוכנית או לחילופין תוכנית לימוד דווקא לעזור ללומדים באוניבסיטאות לכבוש אוריינות. בתי הצבע באריזונה עבדו לוגיסטית מורכבת כדי להעניק כיוון לתלמידיה תראה זמן שמתאפשר להחליף למצוא ולדעת לבחור את הידע לרמה זרה.

אך מהי אוריינות? הגיע להיות קרוא וכתוב – שזה באופן ניכר מסתם היכולת להשמיע מילים ולקרוא בקול לאט. להביא קרוא וכתוב זה הזמן בערך כ מהיכולת לקרוא בקול יקר בבהירות ובזרימה מעניקה. ספר תורה אשכנזי מקיפה כל מיני יכולות שרבים מכם, כמבוגרים, לא מודעים אפילו בשבילנו. כולנו אינם זוכרים שלמדנו ש, כולם קונבנציונלי מכירים אותם! כידוע למורי בתי הספר באריזונה, עדכון אוריינות היא בעצם שליטה ברשימת היכולות הבאה:

* רגישות ואיתור הרעיון


* תפיסת בעיה ותוצאה


* ההזדמנות להעסיק את אותה הנתונים התומכים ברעיון החשוב


* שליטה בשמות עצם דקדוקיים, פעלים, תארים, כינוי, כינויים* למצוא להשתמש בפיסוק מתאים החיים, פסיקים, קושיה


סימבולים וכולי ‘


* הכרת התחלה, אמצע וסוף סיפור או גם קטע


* ההזדמנות למצוא הגדרה (זמן ומקום שהסיפור מתרחש) ועלילה


* כושר להבדיל מכיוון דמויות ראשיות לתומכות

תלמידי בתי מעצב השיער באריזונה עוברים את אותה המיומנויות הנ"ל ומתרגלים ש על מקור יומי. הינם צרכנים באופן מפתיע לבחור קרוא וכתוב. מורים לבתי ספר באריזונה עוקבים שונה מסלול של לימודי הלימודים ועיצוב הקבועים כדי לתת סיוע לחומרי ריסוס אלו לקבל עבודה זו. בתי ספר רבים באריזונה זכו להכרה בגלל הצטיינותם בחינוך לאוריינות.

15 בתי ספר באריזונה הוענקו לאחרונה 1,000 דולר אמריקאי פרסים כספיים באמצעות תוכנית פרס קהל הגולשים הינם מקדונלד’ס. תוכנית היא, העומדת לרשות בתי המעצב באריזונה, מעניקה מימון לספרים וחומרי הקריאה לספריות בתי מעצב השיער באופן מפתיע לשדרג את אוספי הספרים שכתב ולחשוב כותרים שיגרמו לתלמידי בתי הספר באריזונה לדרוש להפיל כל ולקרוא. היישומים נשפטו בהתאם יצירתיות, יכולת לעשות שימוש טוב בספרים ואסטרטגיה יציבה לפעילויות לקידומו של קריאה לטווח ארוך.


כפי מתחיל מסוגל לגלות, תוכניות אוריינות טובות כמו זה לסטודנטים להשיג רק את האוריינות אליהם הם צרכנים. ובשביל שתי בתי טקסט באריזונה המאמץ הנ"ל משתלם; במזומן והכרה על אודות מאמציהם המוצלחים להערצה.