Uncategorized

Arginine__Is_This_Natural_Viagra_

כותרת: ארגינין, במידה ש הוא ויאגרה טבעית?

מחבר: בארט ניהוס

google.com/articles/health/article_493.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10

קטגוריה: המצב

מאמר:
מחקרים עדכניים אחרונים הראו כיוון תוסף התזונה L-Arginine פועל בגופך לבניית תרכובת, תחמוצת החנקן המשמשת רק את ערכת מיגון הרבייה הגברית על מנת להעיר זקפה. התרכובת, L-Arginine, הנו חומצת אמינו המופיעה אם מקורי שנמצאת ברקמות השריר והתאים של העסק שלכם. למרות שהתזונה של החברה מוכרת איכות נכבדה בידי חומצת אמינו זו, תוספי מזון הוכחו כיעילים לטיפול ברמות לא יקרות של תפקוד לקוי על ידי זיקפה. בעתיד, אפשר לחשוב ש ארגנין היא בעצם הוויאגרה הירוקה בקרב הגוף.נדמה כי התוסף עצמו עשיר, וחברות ויטמינים נאבקות בקידום מוצרים על מנת לנצל את יעילותו. חפצים תזונתיים רב גוניים המתהדרים מעכשיו בטיפול בתפקוד זיקפה מכילים סוגי חריגות אצל ארגינין שיש להן מספר עצום בידי תרכובות רבות.


נו אז מה זה אומר? אם ארגינין הינה אלטרנטיבה יעילה לוויאגרה? אז, הפיתרון היא בעצם בהחלט ובשום פנים ואופן מותר שיהיה. בניגוד תמלול הקלטות לבית משפט , תוספי ארגינין אינן יעקפו את מנגנון הגירוי הרגיל ויגרמו לזקפה מאובטחת. הנו תזדקק לגירויים הנפשיים, הוויזואליים והפיזיים ע"מ להסית ולהקים. יחד עם זאת הגיע יעזור להקל על אודות הזקפה והוכח כיעיל בחולים בנות תפקוד לקוי של זיקפה. עוד, בשביל כמו אלו בני המשפחה בשנה זו בוויאגרה, תוספת על ידי תוספי ארגינין בתזונה הוכיחה כי הנו מועילה בהפיכת הוויאגרה ליעילה יותר. לאחר מכן, ארגנין יכול להועיל והן אם וכאשר העסק שלך הוא ש להסתמך אודות ויאגרה.


לסיכום, ארגינין מהווה חומצת אמינו ללא זיהום שנוכל להזמין כתוסף תזונה. האינטראקציה בידי התרכובת בגופנו מסייעת ליצירת תחמוצת החנקן הנחוצה בהתפתחות זקפה גברית. אף על פי שאינו אופציה מלא לויאגרה, התרכובת רשאית לאפשר לתפקוד לקוי ולשכלל את אותו ביצועי הוויאגרה עבור מי שעלול להסתמך על התרופות.++++++++++++++++++++++


ZZZZZZ