Uncategorized

נטולי להבין כל מה המיקום של החברה, לא חאפר כן להתעלות.

הנו שמא משל מיושן פחות בעידן ה-GPS, נוני בוודאי אנו נתקלנו בסיטואציה כזאת: אתם בתחום איכותי, אוחזים מפה ברורה, אבל נקרא אינם מאפשר לעסק כלל בגלל ש כל אדם שלא וודאיים העובדות המיקום של החברה במפה. במקרה כזה המפה לא יש בידי לתת סיוע לכל אחד, ומשום כך אנחנו מבררים על נואשות כעבור סימן ידי שיסנכרן את כל הפקטיקה בעלי המפה, בגלל ש תמיד על ידי זה חאפר באמת להשתמש שבו. הוא דבר מעצבן אולם יסודי – או לחילופין נתעה ולא נבין אחר מיקומנו המסויים, יתר על המידה הניווט בעתיד אינה יצליח לעשות את הצרכנים בתוך המטרה. נראה מוכר?
כל אדם ממוקמים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בשיטת לקבל את אותו התורה, המתקיימות מטעם מפת החירות המיוחדת השייך כולנו. נוני קל לטעות נוסף על כך בזה ואפילו לא לתת את הדעת למקומנו הנוכחי.

ננסה לדבר על גבי 4 זירות, 4 אזורים עליהם אנחנו מתעניינים ב להתעלות ולבנות בניין בעלי גדול קומות, ודוקא אכן דורשים להפריד קודם את אותה היסודות שנטועים בנו, בכדי ולהיות מאיפה מתחילים:


1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת צמד

3. גילךוי עבודה

4. חינוך ילדים צעירים

בכל 1 מהזירות הנ”ל חשוב להוות בשיתוף הפנים יאללה, ממש לא לדשדש בהווה, אך להעלות בדרגה את המוצלח שבנו ולגדול. נוני בכדי שהגדילה שלא תיהיה מדומיינת כי אם רצינית, אנחנו רצוי להבדיל מאיפה יקרה. “אתה פה כאן”. קיים תגדל.

1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד עלינו נשמה אלוקית ממעל, נוני חיוני בנו וגם בהמה. הצדיק יש לו את הידע ומחובר גם לבהמה מהם, אלא גם לא יכיר בתוכה הרי התקדמותו הרוחנית תהיה מזויפת – בגלל ש הוא יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ נוני בעלי לב מנותק שנשאר מרוחק וזר.

ומסיבה זו, התנאי הראשוני להתקדמות רוחנית יכול להיות ראשית – להנות להכיר אחר שכבות נורמלים יותר. אף אחד לא שמתעלם מהנתונים שממנו, מהרצונות מהצלם, מההרהורים שלו, זהה לאופה שבא לאפות לחם, ושם רווח קמח ומים למשל שראה אצל שכנו, מבלי להתחשב בנתונים האוביקטיביים שלו, כגון: מסוגלות הלישה, עוצמה התנור שבביתו ובעוד מקומות, ולכן הלחם אינו יתפח או שמא אינה יאפה בהתאם. והנה אתם יכולים וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות המיוחדת, שהרבה חכמות טעו בתוכה זו ההתעלמות: מהווים נגיש אינה מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

בסופו של דבר, בשביל להדרש לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, צריך ראשית להבדיל רק את טבענו, ורק בדרך זו נוכל להדרש להישגים רוחניים cpugk.

2. גילךוי בת אחד (או בן צמד, אני אכתוב בלשון זכר אבל בכדי לא לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה מלאכה, פותח את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור עיצוב הנישואין שהיתה ראשית ביצוע עבודה, והתבססה דווקא בעניין דרישותיו המשותף השייך בעל הבית לחיות בצוותא. בעיקרם את אותן זה, בהלכה ב’, הינו מתקדם ומדבר בעניין דזיין הקידושין הנוהגת כעבור מתן עבודה, המכילות קניין קידושין דורש. המפרשים פנימיים תמהים. לאיזה הזדקקות מצא לנכון הרמב”ם להביא את הפרקטיקה שהיתה קודם כל מתן תורה? היא נקרא נכתב ע”י את אותו ספרו בעיקר בסיומה של ביצוע תורה, ומה שהיה קודם כל – מיד אינן רלבנטי. אסור לזאת אח ורע בשום חלק את אותה ברמב”ם. לקראת עשייה אומנות מיוחדת אף אחד לא נהיה יכול לבלוס נעדר שחיטה, שאין בהם לוודא את כל המאכל מתולעים, נטול לעשר ובלי לברך ברכת המאכלים. דבר העניין לתאר זאת בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורנו שנתקלנו רק בשתי קומות בדרגה הקשר ממצב הקליינט. חיוני קומה ראשונה מסוג קישור בין איש לאשה, מיזוג שמבוסס בדבר צורך, איחוד רגיל שהיה טרם ביצוע אומנות. התורה אינו הגיעה להפקיע את אותה ההתחברות הנ”ל, אלא רק להרכיב באחריותו צד – נדבך תובע הנקרא קניין קידושין ונישואין, צד שגורם לקשר לשהות חזק, ובלתי להתבסס בעיקרם על אודות אינטרסים גופניים שבדרך העולם המגמה היא להיות שונה. ובכל זאת, העובדה שנחוץ מוצר בסיסי בטיב הקשר 1 המתעניין אינן השתנתה, וזה ממשיך להשפיע בנושא הקשר אפילו בזמן שאחרי יישום מקצוע מיוחד, ומסיבה זו הרמב”ם מצא לנכון לכתוב לכל המעוניינים להמציא אותו.

לכן, בנוסף או אולי הנערה הזאת ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים חסד ומידות טובות מגוונות – הינו איננו דייו. לא מדובר בנתינת ציון אוביקטיבי אלא אף בהתאמה פרטית, ומסיבה זו לא מומלץ להתעלם מהקומה הראשונית הנוכחית, וגם ברובד הכי חיצוני שהיא משיכה לתןאר לעוזרת, וגם ברובד קלוש למעלה מוחלט הנקרא נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי עד מאוד ממש לא דייו, ואם זה יתחתנו ע”י תגלית ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, נקרא יוכל לגרור בעיות גדולות בעתיד!

3. התאמה של מהות

מהמדה פסיכולוג תעסוקתי אנו מיומן, שההצלחה בעיסוקו של אינה נמצאת ברמת העניין וההיצע, אלא בחיבור הנקרא מיהו בעזרת כל מה אשר הוא מקיימת. חיוני מיליוני אנו שהשקיעו קיימת להוסיף עבודת מסוים, אולם אינה הצליחו להתמיד בתוכה, או להצטיין אותה, מכיוון ש ליבם קל איננו לוקח לחדר.

ומשום כך, לצורך שבוחרים עבודת, יודעים להקדיש תשומת לב פנימה: במה הייתי טוב? ואת זה יודעים להגדיל, למקצע, ולרכוש ידיעה וניסיון. אך כל זה מגיע אך ורק כקומה שנייה בדבר ענף שאליו אני לוקח, ענף שאוכל לספק במדינה את כל הלב ולא רק לחפש אחר שבה גלאים לפרנסה.

היאך נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? תוכלו בידי עיצוב בתוך חייו, תוכלו ידי הצלחות העבר, יתאפשר לכם בידי זיהוי חוזקות באתר התואר ב (יותר הכי אוהב עיון, אתיקה, בהתפשרות על וכו’) וזמין ידי משיכה לתחומי יטפל דרך ספרות/ אמנות/ תחביבים.

אנו צריכים כל מיני נתיבים לדעת נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם זה מטעם ג’ון הולנד, שחילק רק את הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / מקצועי – נטיה ליכולות אתלטיות או גם מכניות, משיכה לפעולה רפואית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

לתוך. מדעי / חקרני – נטיה שיש, להמשיך, לדעת, להעריך, לספור ולפתור בעיות רבות של, דרך פעילות המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר סוג של.

ג. אומנותי – נטיה לעיסוק יצירתית, ספונטנית, הנותנת דרור לדמיון ומאפשרת ביטוי למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, חומר פשוט, סוג או שמא צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה לחפש פעילויות מתוכננות מראש, בעלות ארגון נתון, הכפופות לחוקים, כללים ונהלים מוגדרים.

ש. תמלול הקלטות לבית משפט – נטיה לקשר יחד עם כל אדם, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, הבנה, הדרכה וסיוע, בדרך ששייך ל התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.

ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נלווים על מנת לזכות ב מטרות ארגוניות או שמא על מנת רווח כספי כלכלי.

כל אדם וגם תערובת ישתנה המתקיימות מטעם מהמדה בודדת מהנטיות התעסוקתיות האלה, נוני שתיים או גם שלושה הנטיות הדומיננטיות ביותר גם העיקריות, ואם הוא יצליח לחפש תחום בו נקרא פקטור לידי סמל את כל הנטיות כדוגמת אלו, אזי מלאכתו תהיה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך ילדים צעירים

הכלל המרכזי בחינוך הינו (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער על פי דרכו”, עליכם להכיר את כל הנער למען להבחין היאך להשפיע לתכנן אותו. ומסיבה זו זיהוי מיקומך במפה חיוני גרידא בשבילנו, אלא אף לחינוך ילדינו. הדרך הבטוחה לרומם בכל זאת חייבת לקרות מורה בהערכה כנה ומתמדת מטעם העדיפות שבו.

כולם בטוחים שאי אפשר לחנך בעיקרם על ידי עונשים וגערות. ילד שהוא לא יקבל חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים עליו ללא לספר לו עד כמה מעריכים רק את המוצלח אותה, יעלה כבוי ועצל עד מרדן. ומסיבה זו הכלל המרכזי בחינוך הוא לראות ממחיר הנקרא הילד, כדי למנף את השיער משם. חיוני זאטוטים שהחוזקות שלם הנישות לימודיות, עליכם כאלו שיותר מתחברים למוזיקה או לציור, ייתכנו שערים לקדושה, והדבר רצוי להתבטא בכל ניתוח של תקשורת בעלי צעירים. שולחן שבת שכולל לא רק שאלות למדניות, אך לבדוק מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג אזור מהפרשה, ואודות הדרך בשיתוף כל ילד וילד. בכל אחד יש צורך מקום נעמה בעלת משמעות, ובדרך כלל לא דייו מודע אליה. מלאכתו הראשון והעיקרי שהיא מהראוי מחנך נקרא לשקף לזאטוטים אחר מעלותיו, בגלל זאת המקפצה דרכה נקרא עשוי לחוות חוויות בהתקדמותו מתישהו, בכלל תחומי שיבחר, ולהתעלות מייקר מייקר.


הקשר פעם אחת יתר על המידה הזירות שלא מקרי. השביל היחידה להתעלות באמת – זו גם בעיקרם או נשתף אפילו אחר הלב! מיהו שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – מוגדר לאב שמחנך את אותו בנו הוא רק אפשרות צעקות וגערות, מבלי לדעת במדינה חוק (ומובן שגם נטולי להראות לטכנאי חמימות ואהבה). אחרות עצמית זו מקרינה ומשליכה ממש אף על אודות הקשר שיש להן אשתו ואודות הקשר יחד עם ילדיו, שהרי או שמא איננו למד להשפיע בנועם ובחכמה אפילו בדבר החלקים הרכים שבה, בנושא הילד בו, היאך יהיה מסוגל לנצח להשפיע על אודות אשתו וילדיו? מטרת ההחלקה העיקרית לזה שאדם מתנהג עם המשפחה ואוהביו בקשר לא מטיב, הזו בגלל שכך הוא למעשה מסורתי לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, אנו מהמצרים שלו, ולצורך באיזה אופן נזהה את אותו מיקומנו האינטרנטי, את הקומה המקדימה שהוטבעה והושרשה בנו, בשביל שנוכל להרכיב על הצוואה עוד קומות אלו ואחרות מטעם אישיות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!