Uncategorized

בעייתי להחליט עת לדבר יחד עם ה’ בשפה של העסק שלכם. הרב ארז דוד דורון מונה את המוסדות לזאת.

נפטר מעייפות.

אך ורק התעוררתי

קר עבור המעוניינים.

חם!

אני בהחלט מגהק.

אני מצונן.

זה מביך.

הייתי מתפלל יתר על המידה זמן.

וכו’ שלא הוצאתי את כל הכלב.

מדי חשוך קיים.

חיוני עבורינו חמה בעיניים.

העובדות לכולם ולברסלב?

אני דתי.

אני בהחלט ליטאי.

המזגן מקולקל.

שכנה שלי מתה.

אחי מתחתן.

אשתי ילדה שלישייה.

המים רתחו.

צריך קפה.

עוד אינן התקלחתי.

לפני לא התגלחתי.

לא כדאי סיכוי!

יש עלינו בשל בקרב השכנים.

יש להמנע מ לכם אופי רוח.

יש לכם מצב רוח מושלמת, חבל לקלקל את המקום.

יש עלינו לנו פרמטרים הכרחיים מעט יותר לעשות בחיינו.

אני מסתדר בלעדי הנו.

קטן.

מאוחר.

אשתי.

שיש להן.

חברה שלי.

המפקד.

בחייך!

האדם אמר שדבר זה טוב?

על מה אחד הייתי בשבילו?

אני בהחלט ממש לא מרוכז.

לא רצוי לי העובדות להבהיר.

יש עלינו עבורינו יותר מכך מהראוי נתונים בנושא הראש.

אנו צריכים לכולם אלרגיה.

קלקול קיבה

אני בהחלט חולה.

אני בהחלט שיכור.

חבל אודות חיי האדם.

מוטל עלינו פרק זמן, בשביל מה אך ורק עכשיו?

כולם מצויינת.

כל מה שרצית לדעת שלילי.

קמתי בעניין נדבך שמאל.

אני בהחלט רעב.

בעיקרם גמרתי לאכול.

אני בהחלט עצלן.

הייתי חשדן.

אני בהחלט קבלן.

יש להמנע מ לנו סימני אלפבית לכך.

ניסיתי וממש לא הצלחתי.

מוטל עלינו לי אייפון בדחיפות.

נולד היום טוב האחרונות מסוג בזק.

יש צורך מסמר רב בכיסא.

הנכס הפוך.

לא רצוי לכם איפה להעביר זמן.

בחוץ יש גשם.

במעונו אנו צריכים נזילה.

לכולם אנו צריכים נזלת.

נגמר לנו הטישו.

אני בהחלט מוצף.

הרכב מקולקל.

האוטובוסים שובתים.


הכבישים פקוקים.

שבת.

חג.

יום העצמאות.

תמלול הקלטות אפליקציה מובהק.

מרווח עלי.

עזוב!

שלא מתאים עבורינו.

אני בהחלט מיד זקן לצרכים של לפתוח פרמטרים את הבעייתיים.

מעולם איננו עשיתי בכל זאת.

עשיתי יחד עם זאת תיכף מיליון עיתים.

אני בהחלט מעוניין פתרון קונקרטית.

הצוואר שלי תפוס.

נשכתי את הלשון.

השפתיים שלי יבשות.

נפלה לי הסתימה.

הביוב סתום.

המוח שלי סתום.

עלינו לכל המעוניין מוזמנים להגיע.

הוא למעשה בלתי אפשרי.

משמש יש.

עלינו באזור זבוב מעצבן.

זאת עונת היתושים.

יש להמנע מ לכולם עצבים.

אני עצבני.

תכף.

בלילה.

נדבר מחר.

מיהו בכלל שומע אותי?

כשיהיה בפתח נירוונה.

כשזה יבוא עבורנו.

כשאירגע.

הייתי בסדר.

אני בהחלט ממילא אבוד.

אני בהחלט גמור.

כעבור החומרי מזון.

בסיום שאישן.

תמלול הקלטות לבית משפט לפני המלאכה.

אני בהחלט לחוץ.

אני בהחלט אחשוב בעניין הנו.

נחוץ לכסח את הדשא.

הייתי כדאי לחלוב רק את הפרות,

לפסטר אחר החלב

ולהכין חביתה

משתי ביצים


שיש להן בצל,

נקניק

וגמבה.

אבל בסיום שאגמור את אותן הרשימה הזו,

מכיוון ש לא תמה

לארץ.