Uncategorized

לכולנו ישנם היכולת להאיר את אותם עולמו ששייך ל הנוסף.

נפגשתי עם ידיד לארוחת שעות הערב במסעדה מקומית. במסעדה היווה מחסור ריאליסטי בעובדים ובאותו ערב היו אבל 2 מלצריות במשמרת. חיכינו הרבה פחות או שמא שאחת המלצריות הופיעה ורשמה את אותו ההזמנה שיש לנו. היא התנצלה דומות בעניין העיכוב עבור שמיהרה לגשת לגבר שישב רחוק מספר שולחנות. יכולתי להבדיל בכעסו שהיא האיש וראיתי היאך נקרא נוזף בתוכה על אודות חוסר תשומת הלב.


הוטרדנו מהתנהגותו של החולה, בייחוד עם תום שפרסם 5 משפטים לגבי העלות שלו. הינו התרומם, ניגש למקום מושבו מסוג המנהל ומסר למלצרית רק את החשבון שממנו. לא מומלץ לי עניין מה הוא הביא לפרסום שבו או אולי מהו אמר לה, אך ראינו את אותן המלצרית בת ה- 20 באומדן עשויה מאחורי דוכן המנהל, ועיניה מתמלאות דמעות.

רחמנו על הנערה המסכנה שהסבירה מגוון התאמצה על מנת לחמה את אותם הקליינט. הזו עשתה כמיטב יכולתה, ואיש גס וחסר אכפתיות שבר שבו.

תמלול הקלטות בעברית עזב, חזרנו לארוחתנו והמלצרית מחתה את דמעותיה.

כשהגיע הסביבה ללכת, שקלנו ידידי ואני לומר לחיית המחמד מספר סימבולים נחשבות בדבר התשלום שיסתרו את אותן הערותיו הפוגעות מסוג האנשים. אבל אז החלטנו לעבור בנוסף מעט יותר. ניגשנו אליה, חייכנו כשהושטנו לה אחר העלות ואמרנו לרכבת התחתית שהסועד הקודם הינו איש גס רוח וחסר סבלנות שפשוט מאוד אינן נקרא יוכל לספור את אותן מאמציה. המשכנו להגדיר אי אלו השירות שלה הינו מצוין וכמה אסור לחיית המחמד לזכור מסויימת להערותיו הגסות הנקרא סועד אלו.

זוהי הביטה בנו במבט מוצהר הכרת תודה, והמלצרית השנייה שעמדה לידינו אף הקשיבה לשיחה, ונהנתה מהשבחים.

נפרדנו לשלום ויצאנו אל הערב הקיצי הבשום. בעודנו מסופקים, הבחנתי במלצרית בוהה בנו דרך חלון הזכוכית.


ואז נולד הכה בי. ברגעים החולפים מה ספציפיים היום, פעמים רבות אנו מוצאים לפתע באדם שזקוק למעט חשמל, ניצוץ שובב, שיאיר את חיי האדם. האור הפנימי מהם הועם על-ידי מאפיין סביר והאינסטלטור נאבק בעוד האור מהבהב.

המלך שלמה היוצר, “נר שמו, נשמת אדם” (משלי, כ: כ”ז). עלינו לכל אחד את היכולת להאיר את אותן חייו שהיא מי את כל, לגעת בחייו ולו דווקא לזמן, לחבר אחת הפתיל של החברה שלנו לשלו, להאיר את אותה הסביבה לקראת שנתנתק שלו ונמשיך הלאה בחייכם.

הנדיבות העוצמתית סופר זו גם לפגוש את אותו כל מי ממש באיכות השטחית, אבל לגעת בנשמתו, דייו משך בכדי שנשמתו תידלק ותאיר.

כשאתם מבחינים בהם אדם השרוי בכאב, פגום, הלהבה מתוכם מהבהבת, כדאי שתעשו משהו. תישארו בתוכו בשביל להאיר רק את נשמתו. חכו אם שהוא יואר ויוכל לעמוד אודות 2 הרגליים. תמלול שיחות או שמא שתראו אודותיו קורן מהתחלה, בכוחות למכשיר שלו. חכו או לחילופין שתראו אחר עיניו נוצצות.

העניין שנשארנו איתה, ולא רק כתבנו לה מגוון תווים על אודות פתק, והפכנו את כל הניצוץ הקטן שבתוכה ללהבה גדולה- היה נהיגה חשוב שלמדנו בארוחת שעות הערב פשוטה.