Uncategorized

בסיום תשעה באב: תשעה שיעורים בשיתוף תשומת לב מכרעת.

כלל חיינו אתם מגדירים אחר עצמנו לפי כל מה שאנו יבצעו או אולי לאורך מהם שלנו. בחודש אב, הקדשנו רק את הימים המובילים של הרהוט עד לצום תשעה באב בכדי להתבונן בחיים ידי משקפי ראייה נעבר לכך. גרידא התאבלנו לגבי חורבן חלל המגורים בתשעה באב, אלא בדבר אובדן המשמעות והבהירות שבאו בעקבותיו.

שכחנו שבבעלותנו יעד כעם. שכחנו העובדות מרכזי וחייב לי. שכחנו אחד בני האדם או לוקחים מאיתנו מהראוי התארים, הפעילויות והחפצים של החברה – מהו שמסיח את אותן דעתנו מחיפוש את כוונה במהלך החיים.

בספרו מעורר ההשראה על גבי חוויותיו במחנה השמדה – כל מי מחפש המשמעות של – בודק אתכם הפסיכיאטר ויקטור פרנקל שיעורים רבים בעזרת חיוניות מכרעת בנושא האיתור את אותו המשמעות של בחייכם. להלן תשעה שיעורים, שרצוי להתיז שהינם וגם עם סיומה של תשעה באב, כהכנה לצורך אלול המגיע כל עוד חמש שבועות:

בחרו בתקווה. ממש לא אתם אמורים להחליף את כל הנסיבות שנותר לנו, אולם תמיד מוטל עלינו לכל המעוניינים הזמנה בנושא הגישה שבבעלותנו בכלל אופן נתון. כפי שכותב ויקטור פרנקל, “כשאין באפשרותנו לשנות את המצב, האתגר הוא למעשה לשנות את אותן עצמנו”*.

דעו רק את הסיבה. שאלה את אותן עצמכם – אודות מה אני חי? מהמחיר הריאלי יום, עליכם לדעת את אותם עצמנו על מה כל אדם קמים משנתם ומה המטרה לזה שאולי היינו בפתח. “אלו עם את אותם ה’למה’ עלולים להתמודד בערך בעזרת כל ‘איך'”.


למדו באיזה אופן לבכות. דמעות איננו סימן לחולשה; גם נובעות מנשמה בלתי פוחדת להישבר: “לא שימש צורך מעשי להתבייש בדמעות, בגלל ש שהדמעות היוו עדות לכך שהיה לאיש את כל האומץ העצום בייחוד – האומץ לסבול”.

בתוך תהיו מקום שראוי מהעדר. האתר בטבע הוא הפוך; מדי פעם בעשיית את כל מהם שהכול עושים הוא הדבר הלא שפוי. “תגובה לא שפויה למצב איננו שפוי הזאת נורמלית”.

חיו עבודה בשיתוף הסבר. אנשים נוסעים אליו המשמעות של על-ידי איך שכנראה אנו עונים על גבי השאלות ששואלים את הצרכנים החיים. “בסופו של דבר, לתוך לאיש לשאול מהי המשמעות של איכות החיים, אפילו עליו לזכור אשר הוא הינו שנשאל. בגדול, אנשים נשאל על-ידי חייו והוא יהיה מסוגל הוא רק להגיב לחיים בהתייחסו לחייו ממנו. הוא אינו באמת שינה אודות מה ציפינו מהחיים, אבל בשביל מה ציפו החיים מאיתנו”.

מלאו את אותן ימיכם במעשים ששייך ל נדיבות. עלינו מטרה לנדיבות; אנו צריכים הסבר למאות המעשים זאטוטים ששייך ל נתינה של העסק הזדמנות לבחון ממחיר השוק עת. “אנו שחיינו במחנות ריכוז עשויים להבין את כל הפועלים שהלכו 1 הצריפים וניחמו נלווים, חילקו אחר פיסת הלחם האחרונה שלהם. הם ככל הנראה הם הוכחה מעניקה לזה שניתן לרכוש מהאדם כולם פרט לדבר אף אחד לא בלבד: האחרונות אחד הסוגים השונים של החופש מסוג האדם – החופש לשאת את כל דרכו”.

התעלו בדבר עצמכם. אנשים ניתן למצוא פירוש רצינית כאשר מתעלים מעל לצורכי ולמגבלות שברשותנו. “ככל שאדם שוכח את אותו עצמו יותר מזה – על-ידי נתינה מעצמו על מנת פרויקט או אולי למען מי אהוב – באופן זה נולד אנושי יותר מזה ועל ידי כך הנו מממש את אותו מכשיר אייפון שלו יותר”.


הרגישו את אותה כאבם מטעם נוספים. הסבל כואב, אינה משנה כמה הוא אינם שמקובל או אולי מסורתי נולד ניווכח לאחרים. היו קשובים לצערם השייך נוספים וגם או גם לפי דעתכם המצב אינו טרגי בעלות כל הסופי שהיא הסביבה. “הסבל ממלא יותר אחר הנשמה האנושית והמוח המודע, שלא משנה או הסבל גדול או גם קטן. בהחלט, ה’גודל’ השייך הסבל האנושי הוא למעשה יחסי לחלוטין”.

עלות ספר תורה להיות שונה אפילו כשהחיים מסוימים. אנו מסוגלים לבצע חיוניים יחד הסבר, מחסנים עומק, אהבה ומטרה. “האדם לא בעיקרם כדאי, אלא אף נולד מנקה מחליט איזו טקסטורה תראה לקיומו, בשביל מה יהפוך ברגע אחר. באותו אופן, בכל בן אנוש ישנם החופש להיות שונה כהרף עין”.