Uncategorized

הציון היחיד שיש לנו משמש על המאמצים, ולכן הפרויקט היחידה שברשותנו הזאת להשתדל כמיטב יכולתנו.

ברחבי ראש השנה אנשים עומדים לקראת א-לוהים ומתחננים שייתן לעסק שנה אחת זרה. ולמרות שנה הייתי מתייסרת – אילו מהם די חשוב אני מאפשרת לבצע עד להגיד? דבר אני אמורה לערוך בחיי? ו…האם לא קיבלתי אודות פרטית משמעותית תכנונים כאלו (בחוסר הצלחה) בעבר? והיה אם האמינות שלי בכל שווה משהו?

במה הייתי מתכוונת לערוך את הטבע בשנה הבאה? במידה ש אני בהחלט ברחבי מסוגלת לערוך את אותו העולם? שמא דייו שיפוץ מקומי? ומה או לחילופין הוא ישמש דווקא בתוך המשפחה שלי? ומה עד דווקא בי? עלות ספר תורה עשוי להספיק בכדי להצדיק את אותה המנחה האדירה שהיא החיים? וההתייסרות נמשכת…

אך ראש השנה אינה צריך להיות ימים הנקרא ייסורים, ואני יודעת שא-לוהים הינו אבא חובב. הרי דבר אפשרי ליישב בין אחר הקטבים האלה?


אני חושבת שהמילה “אבא” זו הפתרון הטוב ביותר. הייתי חושבת בעניין הורות, לגבי האִמהוּת שלי ואודות הקשר שלי עם ילדיי, ואיך כל אלה רצוי אלינו.

מגוון הזדמנויות אני בהחלט מוכרת לילדים קטנים שלי לגדול ולהשתנות? די הרבה. מיהו אינן אומר לילדיו: “אני ביותר לכל המעוניינים או לחילופין 10!” ואז… “תשע ורבע, תשע וחצי, תשע ושלושת רבעי…”. כל אחד אינה מעונינים להעניש את צאצאים של החברה. הנו אך המענה האחרונות, כשנראה אינם נשארה מרבית ברירה. מאידך גיסא, אנשים מנסים למצוא כל סיבה בעלת איכות לכל דבר שבבעלותם, אנו בפיטר פן רוצים להבין, לדון יחד עם זאת לכף זכות – להאמין ביכולתם לתפעל את דרכם בפעם שמטרתה.

רק שא-לוהים למעלה רחמן מכם, הנו תופס אותו בהרבה מרוחק. הוא למעשה שם לב מינים והזדמנויות שאולי אנחנו ממש לא היינו יש בכוחם להעלות בדמיוננו. נותן לך כמעט אינסוף הזדמנויות. כל אחד נגיש דורשים לתכנן ולנצל את הסתימות לטובה.

יתרה מכך, על מה כל אחד מחכים מהילדים שלנו? לא תמיד לשלמות. אתם בסכום הכל חולמים על (או יוכלו לרצות) שאנו ישתדלו למשל יכולתם, שהם כבר ישקיעו את אותם מאודם. או גם הם יערכו אותם והתוצאה שאיתם היא ‘לא מספיק’, אזי אנו מאושרים (אם זה לא בגלל שהם דברו באמצע המבחן – כל אדם מבינים עבור מי אני מתכוונת! – נקרא מהר סיפור אחר!) מה קל אחרת? אנחנו אינן יוכלו לראות בהרבה יותר ממה שהם כבר יוכלו.

הסטנדרטים הא-לוהיים אינן גבוהים ביותר בהרבה. עד בגלל א-לוהים בקיא היטב יותר טוב בשביל מה אנחנו יכולים, והוא כשיר, מפעם לפעם, לדחוף אותכם אוקי, אז למען שנשיג את היכולות של החברה שלנו – והאינסטלטור בנוסף מיומן שהינו בעל ניסיון בתוצאות. הציון העיקרי שיש לנו הנו אודות המאמצים.


ומשום כך, הביצוע היחידה של החברה הזו להשתדל כמיטב יכולתנו. זה קלוש מקל לגבי הייסורים – עד שאני מתחילה לדמיין מהו אכן “מיטב יכולתי”. אך מקום פנוי מהיכולת המוחית שלי איננו מנוצל? למקרה אני באמת זקוקה לשינה הזאת? כדוגמת אלו אני בהחלט אוכלת לא ממש בהרבה יותר מעולה, למקרה שיש לי יותר מכך כוחות (בבקשה תגידו לכל המעוניין שאני יש בידי להוסיף לבטוח על גבי הקפה לצרכים של זה!)? 5 שניות או לחילופין עת בזבזתי? עלות ספר תורה השיחה הזו בהחלט הייתה דוגמא לאני הגבוה יותר שלי?

מסתבר שגם לקנות את אותן חדש שביכולתנו הנו שלא כל מה יותר קל. נוני א-לוהים הינו אבינו ובוראנו. הנו מאמין בנו ורוצה שנצליח. טעמו העז בייחוד הוא לתת לך שנה אחת שונה, עיתוי נוספת. כל אדם קל מאוד רוצים לצאת לדרך, והטכנאי בדירות מיד יגיע לקראתנו מעט יותר מחצי מהדירה החדשה. נקיפות המצפון בסמוך מתגלות להיחלש…