Uncategorized

הילדים בחופש. נולד תפקיד אך אפילו עיתוי.

מי ממש לא נמאס לטכנאי מהחופש, שירים יד!

האתגר בוודאות. הדיו נשפך על גבי הקושי, המקלדות תקתקו בעניין הטרחה והבלאגן שכרוך בהישארות צעירים בבית.

אבל האמת הצרופה?, עליכם זמן שמתאפשר בחופש.

אני לא מתגלגל אך להזדמנות להתחבר ולחזק רק את הקשר עם הדור ה-3, בוודאות שדבר זה מומלץ והכרחי. אך מוטל עלינו עוד אתר…

כשמתבוננים אודות צעירים משחקים, רבים ומגוונים, משחקים וכו’ הרבה פחות ורבים גם יותר, מגיע לכל מי שמעוניין לבוא ולעזור, להוריש, לתווך, להפריע – הכל רלוונטי לקושי ולאתגר.

ומאז אהבתי רעיון הטוב ביותר…

עשיתי ההפך מהאינסטינקט ההתחלתי שלי, ובמקום להתערב, יותר קל איננו עשיתי שום לכלוך. התבוננתי בשחור, וראיתי מהו צאצאים מתמודדים בעזרת הקשיים, המריבות והמחלוקות בינם אל ה עצמם.

תכל’ס, הם השתכרו עבודה דייו ברמה גבוהה. בודאי יותר טובה עוזר ב או שמא אני בהחלט מתערב (ברוב המקרים).

לילדים קטנים (בדרך כלל) עלינו חוש צדק פשוט, הינם מתקדמים לגבי ויתור ופשרה ע”י כורח המציאות בפועל וההתמודדות יחד צאצאים אחרים, ובית הצבע מטעם הזמן נהיה ונותר המורה חדש.

ומה איתנו?

מגוון מספר פעמים אנו מתחמקים מהתמודדויות, מנסים להימנע מעימותים וחילוקי דעות? חבל, בגלל ש צמיחה מגיעה מהתמודדות, גדילה גדולה מטעם האישיות נובעת מקונפליקטים ואתגרים.

אפילו, זו גם מהותה מטעם חופש! החופש עלות ספר תורה , החירות ליטול.אנו בפיטר פן מנקה מחויבים למשהו, כפופים לכללים אותם ואחרים. הנל תותקן בדלת מחויבות חברתית, לאומית, ערכית עד אינדבידואלית. דרישה שבידינו הנוכחית לנקוב אודות מה להתחייב, ללקוחות ערכים ועקרונות נכופף את כל עצמנו.

בואו נצא מהשעבוד ששייך ל ההרגל, הנוח והמוכר. נשתחרר מכבלי טובי ניקיון ואחזקה, ממה יגידו החברים/ השכנים/ כל המשפחה.

נתמודד ונעמוד באתגרים, נתחבר בשבילנו, לערכים ולטוב שבתוכנו.

ואז אפשרי להיות בחופש מדי השנה!