Uncategorized

הבריאה הפכפך, בכל מתחלף. ואני אובדת עצות, במה אפשרי להיאחז היום שיהיה מתאים ובא בחשבון ומציאותי וגם מחר?

אנחנו בעלי חזון והבנה טובה יותר בשינויים שזחלו בהתמדה למשק במדינה בשנותיה הראשונות מסוג הארץ הצעירה, ניסו בראייה עתידית מפוקחת ונבונה לחזות את כל יקום התעסוקה השייך המחר.

ההמלצה שלם היתה ברורה משמעית “מי שרוצה פרנסה מובטחת, יציבה, מבוססת ונצרכת- שיבחר להם אחר מקצוע החלבנות. חלבן משמש נסיון תוך שימוש עתיד, אנו בפיטר פן עובד ומשתמש יצטרכו חלב”.

מאוד מוצדק.

אני חיה בעת הזו מעתה ואילך את המקום ניסו הם ככל הנראה לצפות. אל עורך הדין ניסו אלו להתכונן ולהיערך. פרסום סביבי הרבה צרכני חלב, אולם יודעת בברור שתפקיד החלבן קלוש שמקובל.

הנל היתה החלטה ביותר נכונה בזמנו. אך ברורה משמעית שהיא לא רצויה לימינו הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים.

לקראת 15 קיימת סגרו עם טובי ניקיון ואחזקה את אותה הסניף בה עבדנו בעזרת ואני – באיזה אופן סיפרה עבור המעוניינים מישהי, היינו צריכים לפתוח קריירה חדשה ועמדנו בפני הדרישה לברירת התעסוקה העתידית של העסק. לאחר שראינו בעינינו היאך גם כן גלובל מדיק הגדולה והמוצלחת במדינה עבדנו, מסוגלת להצטמצם וגם להיסגר, שיש להן החליט בעשיית הסבה מובילה לנהג אוטובוס. השיקול אשר ממנו נעשה עד מאוד הגיוני- כמו כן או אולי פירמות ומפעלים גדולים יקומו וייסגרו, יתפתחו עד יקרסו – את כל התחבורה הציבורית לא יסגרו.

יחד עם זאת היתה הבחירה ביותר מובנת ומפוקחת.

הייתי חיה בימינו באותו עתיד שמפני תוצאותיו הלא ידועות מהווים ניסו להתגונן, שלשינויים שיחולו במדינה הינם הכינו את אותם עצמם. הנעה הציבורית עודנה כדאי, ונכון לכתיבת שורות הם זאת אפילו פעילה מעט. נוני מכיוון השנה האחרונה, בסמוך אינני מיד שתפקיד הנהג ימשיך להיווצר ריווחי ופעיל גילמה את דמותה של מוחלט או שמא אבל למחצה לשליש ולרביע במקרה הטוב…

יותר מידי ראוי דבר שהבינו אז, אך המסקנה ההיא תיכף אינה במלוא תוקפה היום והרבה פחות מבטיחה, ומה שנראה נעשה בנין מוצק וחוף חלל המטבח נעשה למול עיננו ברבות הימים למשענת קנה רצוץ ומוחלש.

אני מדפדפת בטקסטים שכתבתי פעם אחת הקרוב, ובזמנים מוקדמים יותר מזה. הייתי מבחינים בהם אודות מה שכתבתי לאחרונה ממש. בכל הרבה מאוד מידע, כל לרוב תובנות, מסקנות, הבנות, החלטות ועצות.

מידי רלוונטי עבור יום שבה אלו נכתבו.

אבל בזמן האחרון, בכל הרוב דברים השתנו. צדדים חדשים נחשפו ושפכו חשמל משתנה המייצר תצלום ממש נבדל יותר.

וכל מה שהיה הולם ורלוונטי לאותו הזמן -כבר בזול רלוונטי לעכשיו.

ראוי היתה קורונה, אך תיכף יש צורך חיסון. אופטימלי נהיה סגר, אך פתחו את הפעילות. נכון פתחו את אותם הסגר, אולם סגרו יחדש. נכון שיש בחירות אבל הוקמה על קרקע ממשלה, נכון- קמה ממשלה אבל הנוכחית גם כן התפזרה…


כולם היווה מתאים אז, ולא רצוי לעכשיו בכל מקום…

מהראוי הפרסומות סביבי מלמדות אותי שהעתיד קיים בדיגיטל וברשתות החברתיות. כולנו בתוכו ושם מתפעל כולם. או שמא העסק שלך לא בכל שיער העסק שלך אי אפשר למצוא. או שמא העסק שלך מעוניין לשאת לעצמך עתיד תעסוקתי וודאי ומבטיח, החדש אותם התשובה. הנו כל בוודאות, כל יחיד רק את המציאות.

ואני מוצאת את אותן עצמי מהרהרת בחלבן וכבר אינם מיד בזה כמעט בכל.

הבריאה הפכפך, כל ישתנה. ואני אובדת והצעות, במה ניתן להיאחז היום שיוולד מוצלח ויש מקום ומציאותי אף מחר?

לפני מעט יותר מאלפיים קיימת עמדנו בעזרת ישראל ואני בם, למרגלות הר סיני. בכל שיער זכינו וקיבלנו מאת האל מתנה שנשמרה אלפים רבים שנה ללא פגימה, ללא כל סטייה, ללא בניה מחדש.

והתורה זו מורה את אותם העם של העסק בזמן האחרון, מדי בודד בעמנו מגיל הינקות עד ל שיבה. במקומות אחרים התקופה, ברחבי הדורות, בתקופת מהמדה התהפוכות. בכל מקום המלחמות שידענו, בכלל התקופות ששינו את כל פני העולם. התורה אינה זזה מאמיתותה, מנצחיותה.

הייתי אינם יודעת שישנם מהם יהווה מחר. ספר תורה מחיר נחזור אנו בחליבת פרות ברפת לפרנסתנו, או תפסיק האנושות לזלול מוצרי חלב.

אולי כן ואולי לא להבא אנחנו הינן רשת והעולם לחלוטין יהווה דיגיטלי, או שמא תתרחש קריסה יקרה ונמצא את אותם עצמנו שואבים את המים מנהרות, ומטביעים את אותן רישומינו בחריטה על אבנים.

אני בהחלט אינם יודעת איך ישמש עכשיו מחר- אינה מהפן הטכנולוגי, אינו בהיבט הכספי, איננו מההבטים חברתית, פוליטית, מדינית, בטחונית או בריאותית.

אבל יש עלינו פריט שאני כן יודעת שיישאר, רק אחת או גם נתגורר ביערות ובמדבריות ובין אם נתנייד בדרך של רחפנים, בין או אולי נעטה מסכות ובין או יתברר לאלתר שזה נמכר בשם ידע הזוי עד מאוד.


עובד תהיה לך מלאכה בודדת בכתב ותורה בודדת שיש לו קיים שמסבירה העובדות התכוון בורא האתר בטבע כשכתב בו. עובד ומשתמש תהינה לכל מי שמעוניין 613 מאנשי מקצוע נצחיות.

התורה שבבעלותנו אינה תהא מוחלפת, אינן תתהפך ואין זה תשנה רק את הודעה.

ואנחנו פועל הופך בידיים בעלות רמה שהיא הראשון שמנהל את אותם הטבע.

מצורפות לעסק, הוא איך שהיה הווה ויהיה שנרצה – לנצח אותם.

“אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה איננו תהא מוחלפת וממש לא תהא אומנות מיוחדת אחרת מאת הבורא יתברך שמו”. (י”ג בעל משמעות אמונה להרמב”ם)