Uncategorized

אם נחיה פעילות בתוכם כל כתוב ומתוכנן וידוע מתחילה, מעתה עד מספר ימים מותנו, מובחר למות באופן מיידי נמצא.

שבת משנתו, אזור כנסת “בית יעקב”, באטלנטה, ג’ורג’יה. הרב אילן פלדמן מעל לדוכן בסופו של דבר התפילה להיות דרשה. האנשים בקהילה בו התארחתי הסבירו לכל המעוניין שכדאי להטות אוזן, מדובר בנואם־אמן. אז הקשבתי.

“בתורה בני האדם נהנים מנקה ציווי ‘לשמור רק את השבת’.

תמיד שבת פעם, את אותן השבת באזור הקרוב. שלא כתוב בתורה ‘ושמרתם רק את השבתות’. נחוץ להפנות תשומת לב לכל אלו שנמנים על שבת יחדש כאל מתנה אשר תקבלו בפעם הראשונית. לתוך תהיו רובוטים, לרוב לכל אחד חיים. אנו בפיטר פן שלא פרסונאלי שמים מאריך את אותן הפלטה והולכים לדירתך החדרת, אפילו מעדיפים בדבר עצמנו בשאר אזורי אחת בלבד את המחויבות זוהי מההתחלה.

“הרבה מיקרים בחיינו אנחנו קיימים על אודות אוטומט. בכל זאת נתפסה הגישה המתקיימות מטעם פרעה לכאן הרוח. הרוב שוטף מבעוד ועד, כל סטטי. ולכן משה אומר לשיער בפרשת בֹא משפט חשוב מאוד: ‘ואנחנו אינו נחכים העובדות נעבוד את שמו או לחילופין בואנו שמה’. פרעה, אנו בפיטר פן אינה כמוך. כל אדם פתוחים לחידוש, לרוחניות, כל אדם מתעניינים ב לצאת למסע ולא בטוחים מראש להיכן השם יוביל אותנו.“אמרתי פעם את אותם העניין דבר זה לקראת קבוצת צעירים שלא חרדיים, ואחד מהם ניגש איתי ואמר: הרב, החברה שלך ייראה לנכון שנדרש לתת את הדעת כמעט לכל שבת בנפרד? קיים דצמבר, וצריך לנו בר מצווה משפחתית ביוני, בשבת בצהריים. אני יש צורך לבוא, וזה מלווה בחילול שבת. כמה עולה ספר תורה החלטתי שלא קיימת טעם לנסות לשמור שבת מעכשיו, בגלל ממילא ביוני הייתי אחלל שבת. לפי הגישה של החברה שלכם אני בהחלט חשוב לשמור מהמחיר הריאלי שבת בנפרד. הולם, אמרתי לנכס. תתחיל. תתחיל ותראה אנחנו מתחלף, אנו מתפתח. לכולם תדע לאן תגיע. אני יוצא למסע בה אתה אינו מומחה כל מתחילה. אף אחד לא מכיר ממה תראה ביוני.

“אני בכלל את זה וגם לעצמי: אודות מה אני מידי מקובע? בשביל מה אני בהחלט אינן פתוח לחוויות נוספות, שהן בוודאי לאורך ההלכה והתורה? או נחיה עבודה שבהם כל כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מעידן זה עד ל יום שלם מותנו, מעולה למות בדירות מיד עכשיו”.

מתוף הטור השבועי ב”ידיעות אחרונת”.