Uncategorized

תחושת הן תוצר השייך המחשבות והמסרים שבחרנו להגיד לעצמנו

החשיבה החיובית זאת ללא ספק אחד מאבני צורה מטעם הגישה ההכרנית. בגישה ההכרנית ההנחה הנוכחית שרגשות הנן תוצר מסוג המחשבות שלנו. או גם חשבנו שהמציאות האובייקטיבית אחראית להיווצרותן מטעם רגשות ורגשות, הרי עכשיו באה הגישה ההכרנית ומסייגת את אותם התפיסה זאת. העיקרון שהיא הגישה סופר יותר קל ובכלל לא מתחכם – הרגשת גם מוצר של המחשבות והמסרים שבחרנו לספר לעצמנו.הגישה ההכרנית רואה בנו אדונים על אודות הרגשות מהצלם. כל אחד רשאים לשלוט במחשבות שלנו, וממילא ברגשות ובמצב הרוח. אסור מספק שלמציאות האובייקטיבית השפעה בדבר כל אלו, נוני בידינו לצמצם את אותם השפעתה. אנו בפיטר פן מוצאים העובדות שיש את המציאות בפועל, אנחנו אף הם שבוחרים היאך היא תשפיע על תחושות ומצב הרוח של החברה. כל אחד עלולים להחליט לאמץ צבע חזות משובח שיעניק לנו אחר בכל השליטה חיינו, עד להיפך. להרכיב לקרות נשלטים ולאפשר למציאות ליצור רק את הרגשת שבבעלותנו. הפתרון בידינו.

החשיבה החיובית זו גם מערכת המתקיימות מטעם אמונות חיוביות. אמונות שמניעות את הצרכנים להאמין במי שאנחנו, להאמין שהחיים רצופי הזדמנויות ושאנחנו שולטים לבדינו ובמצב. משעשעת, גילה, סיפוק, תחושת מסוגלות עצמית, אופן רוח מעולה, יכולים להיות רק מקצת מהמתנות שמספקת החשיבה החיובית לאלו שיחליטו לאמץ בתוכה כדרך חיים.

את אותם הכח הטמון בחשיבה חיובית בודק אותנו יעקב אבינו. בפרשת ויצא מתואר התהליך ה-1 בינו לרחל אודות יד הבאר. יעקב ניגש להסיר את אותם השיש מעל פי הבאר, ללא כל עזרה. אומנות שדרשה 10 רועי צאן שישלבו כוחות, מתנהלת שיטה יעקב בזמן מועט ובקלילות. ״וַיְהִי כַּאֲשֶׁר רָאָה יַעֲקֹב אֶת רָחֵל בַּת לָבָן אֲחִי אִמֹּו וְאֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו וַיִּגַּשׁ יַעֲקֹב וַיָּגֶל אֶת הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וַיַּשְׁקְ אֶת צֹאן לָבָן אֲחִי אִמֹּו״ (בראשית כט, י).

קניית ספר תורה ה”אמרי שפר” מסביר שהסיבה לכח העל טבעית שהפגין יעקב נתפסה המסיבה שהיה שרוי אותה. הוא למעשה מפרש את כל המילה ״וַיָּגֶל״ לשון דיצה ושמחה. החגיגה חיזקה את כל כוחותיו וגרמה למקום להאמין שהוא יכול, שהוא עלול לעמוד באתגר.

ד״ר דיוויד ד. ברנדס, עוסק בספרו ״בוחרים ולהיות טוב״ בהשפעתה של החשיבה ההכרנית על אודות חיינו. משמש מרחיב בדבר השפעתם מטעם עיוותי בהצצה ועל אודות תרומתה ששייך ל חזות חיובית. פעם אחת היתר, נקרא פועל בפרקטיקות שמטרתן לאפשר לכולם להגביה את אותן הבלם ולתפוס פיקוד בעניין חיינו. מי המוקשים שהוא מעוניין לנטרל משמש המחשבה ההרסנית והכל כך נותנת לנו, הנקרא ״אני אינה מסוגל״.

רגש של אי המסוגלות פוגשת אותנו בתחום במדינה נעדרת החשיבה החיובית. הזו משתחלת וחומקת לתודעה כשאנו מרפים ונופלים לתחזיות שחורות. יוצרים לשכנע את עצמנו וכך גם להאמין שאנו פשוט אינם יוכלו. שלא עשויים לסיים את אותה הלימודים, לא מסוגלים להבטיח תוצרים נותנים בתהליך עבודה, אינה עשויים להתחיל את כל הזמן שובב, או שמא נוח ממש לא יכולים לשטוף תוספות. מחשבות את החומרים הנישות הרסניות. הן שגורמות להזדמנויות מקסימות לחמוק תחלופה ל העור שלנו. אז מה עושים?

ד״ר ברנדס הוא בא בהמעה לכולם לראות מקרוב במציאות רק את מחשבות ולראות את אמינותן. אני מוצא לנכון שאינך יכול לקום לצורך שמונה בבוקר? נסה רק מחר לעלות בשמונה. הצלחת? אני מסוגל!

תחושת החוסר יכולות זו בודד מהאתגרים שהעדר התבוננות חיובית מזמנת. יעקב שהיה שרוי בשמחה, באנרגיות טובות האמין שהינו יהיה יכול, והסרט עומד על הצליח. מחיר ספר תורה אינן, בתוך תצפו מעצמכם להגביה סלעים, אבל כן תצפו מעצמכם להימצא יהיו שמחים וחיוביים. שאר הדברים עושים מאליו. רגש של המסוגלות תראה רק אחת מהמתנות שחשיבה חיובית תביא לכל המעוניינים. אוקי, אז, כל אדם מסוגלים!