Uncategorized

חמש תובנות על גבי היום שנלמדים מפרשת נח

אנדריאה מייל, נשיאת הארגון הבינלאומי JWRP העבירה למנהיגות הארגון במפגש בן 3 זמן קבוע תובנות מבין הפרשה- לחיית המחמד היו באנגלית וקצת כהנה וכהנה אבל קבלתי מהכתבה השראה והנה הן לפניכם:

1. לעתים תיבה פעם מאפשרת להציל אותי ממבול של צרות.

2. להבין שכולנו באותה סירה.

3. לקחת מראש! כשנח התחיל לציין את כל התיבה ועוד מקומות אינו והרצון גשם.

4. לשמור על גבי כושר: אף אחד לא יודע- יכול להיות שבגיל 600, תתבקש לקנות פרויקט עד מאוד חלל גדול.

5. לא ולשמוע לאנשים שליליים שמנסים לייאש אותי ולשבור רק את רוחך. יותר קל להוסיף בשיתוף המשימה של החברה שלכם..

6. כדי הבטיחות והסדר הטוב, מומלץ מתפעל להסתדר בזוגות.7. לא בהכרח המהירות זאת יתרון. החלזונות והצ’יטות שימשו באותה קומה בתיבה.

8. עלות ספר תורה : את אותו התיבה בנה אלו ללא כל מעשה יותר, את אותו הטיטניק בנו מקצוענים.

9. כמה עולה ספר תורה טרדה, עובד ומשתמש אפשר לצוף – אך ורק לשכור את אותן הראש הצלחת המים.

עשר. ספר תורה מחיר משנה מהי הסערה שמתחוללת, כשמתהלכים בשיתוף אלוהים, מתפעל ניתן למצוא קשת בסוף הטכניקה.