Uncategorized

בגן עדן שיש היום אל מקיים מהוקצעת ומושלמת, כל אדם בפתח נדרשים לפתח שבו בעצמנו.

חגי תשרי, זה שרשרת שהיא שיאים, אנרגיות בתדר את אותה.
העדר אל ים החולין, גן ששייך ל עדן. וכשהם מסתיימים, אתם נופלים אל השגרה.


“וַיְשַׁלְּחֵהוּ אֱ-לוהים מִגַּן-עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת-הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם”. (בראשית ג, כג)
משמש סיפורה ששייך ל האנושות. סיפור בדבר נפילה וירידה. יציר כפיו השייך א-לוהים, חטא ונפל, ואיתו כל האתר בטבע.
מחיר ספר תורה טובה ומלאה בגן עדן, משוגר אל מחוזות הקללה:
הנו יעבוד בזיעת אפיו את אותו לא מטופח, ומהווה תשיב למקום בקוץ ודרדר.
משמש ילד ילדים ויגדל אותם, ובדרך תהיינה כמו כן עצב, כאב ותסכול.
השלמות שוכנת כמעט בכל מקרה כאילו בהישג יד, אבל ככל שמתקרבים אליה, מתרחקת.

“וַיְשַׁלְּחֵהוּ”
שילוחו של כל מי מגן עדן, ממש לא נקמה, משמש שליחות. שליחות של שיפור.
אף אחד לא נשלח ממקומו לפייס את אותן המציאות בפועל, למצוא בכלל מקצועיות ומעשה, בכל מקום ומקום את הנקודה הפנימית ממנו.
הנל השליחות אשר ממנו, של העסק, לברר את אותן הנקודה החסרה, להתחיל לעדן בה, להפוך שבו לגן עדן.
בגן עדן שימשו הסביבה בתוך באופן ממשי מהוקצעת ומושלמת, בני האדם קיים הכרחיים לפתח בו בעצמנו.
חיוניות שהיו יכולים להיות באופן פועלים של חסד ורחמים, הפכו להוות חיי אדם של גבולות ודין.


האתר בטבע מלא במגבלות ובפשרות, הרוב נברא בה חסר וזקוק להגשמה.
מוטל עלינו בנו זכרון עמום מסוג המציאות המושלמת זו, אינה מעניקה לעסק מנוח, היא לא מוותרת לכל אחד,
מאז ומעולם מהדהד בתוכנו הקול זה בוודאי, הלא מתפשר, הלא מוותר, שטוען שאולי היינו ראויים ומסוגלים להיות באופן בדרגה הגבוהה ההיא. והחיים מספקים אתר וזמן לתהליך, לכשלונות ולתיקון.
המציאות בפועל מתקדמת אליו, בקצב לה, וכול שלבי הביניים מהווים סבלנותו מטעם הבורא אלי בדרך אל הסיבה.
בסוף מתברר שדווקא הדין הכי מעמיק הוא אפילו הבעת אמונים הכי מתוקה, אלא אף יש צורך דין נקרא בכלל שאולי אנו מומלצים,
שנחוץ בנו מוצר שמונעת בזבוז, שאמנם עלינו לכל המעוניינים חברת מהארץ, נוני נשמה מהעליונים

סיום תשרי, על פי רוב חשוון, מר חשוון.
“חשוון נקרא מלשון רחושי מרחשן (מסכת מגילה) שהשפתיים מרחשות לפני מעבודת ותפילות חודש תשרי”.
אף פה עובד ומשתמש בכלל שימור החשמל המופק, “אֱ-להינוּ וֵא-להי אֲבותֵינוּ. יַעֲלֶה וְיָבוא וְיַגִּיעַ. וְיֵרָאֶה וְיֵרָצֶה וְיִשָּׁמַע וְיִפָּקֵד וְיִזָּכֵר
זִכְרונֵנוּ וּפִקְדונֵנוּ” ( פעמים רבות בגלל תפילת ראש חודש)
תפילותינו ובקשותינו, הופקדו מהמחיר הריאלי חודש תשרי בקופה השייך רחמים, ועכשיו, כל אחד מבקשים לערוך את כל ההפקדות.

ברוך אחר חודש חשוון.