Uncategorized

Are_You_in_for_a_Safe_Landing____PPC_Landing_Pages

והיה אם אתה מחפש נחיתה בטוחה? – דפי נחיתה של PPC
מחבר: שון קמפבל

google.com/articles/site_promotion/article_501.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: העבודה
מאמר:

שילמתם עבור הכרטיס משפחתו והמודעות משפחתו מוצגות בשנת Google AdWords וב- Overture בקרב Yahoo, אלו מ כאשר קבעתם נחיתה מהירה בשביל בני הזוג שלכם?
הפעל נחיתת מבחן. בצע איתור וגילה את אותו מודעת ה- Pay Per Click של העסק שלכם (PPC) ביאהו אם בגוגל. מתח הכול על הגיע. להיכן הגיע אדם אותך? דף הדירה שלך? אני מקווה שלא. האישי להכין דף נחיתה כלשהו למודעות ה- PPC של העבודה. דף נחיתה הינה הנייר אנחנו מייצר במטרה להמיר את אותו תעבורת ה- PPC של העסק למכירות. דף הגיע אמור לגרום ללקוחות מתאימים של החברה (שכבר שילמת עליהם!) לגשת לאן שאתה ייראה לנכון שהם כבר מוצאים לנכטון להתקשר.
להלן עשר טיפים להכנת דף נחיתה טוב:
1) התמקדו! מחיר ספר תורה ֹקֵד! מוֹקֵד!
עלות ספר תורה הנחיתה אמור להיות אודות החפץ או המוצר או השירות שלך. בלי רעיונות לאתרים אחרים, בלי פרסומות, מבלי "איך מסתדרים". כשאנשים אורחים לדף הנחיתה של החברה, הינם כבר מהווים נטויים לייצר (מכיוון שכתבת מודעה בכל מצוינת כדי לתכנן ש מלכתחילה) ומנסים או: א) לקבל חזרה ארגון נספח הכול על מוצר הטיפוח או השירות שלך ב) גילה את כל כפתור "קנה עכשיו" השתמש במונח החיפוש בדף, מכיוון שמחפשים יכנסו לקטע ההזמנות בעלות מושג האיתור כלשהו. אם מונח החיפוש מהווה "קנו סקידו", יש ללחוץ הכול על הכפתור "קנו סקידואים כאן". עלות ספר תורה תסיח רק את דעתם – תן אליהם את אותם הביקוש שהם חושקים.
2) התאם פרטית את אותן דף הנחיתה של החברה
השתמש בכתבה נחיתה נפרד לכל חבורה בקרב ביטויי אוטונומי. אם אני מוכר סדואים וסקידו, לתוך תשתמש באותו דף נחיתה לכם. צור דף נחיתה אידיאלי על כל מוצר (או בכל קבוצת מוצרים) ושלח רק את הלקוח ישירות לדף בו הם בוחרים.

3) תן לחומרי ריסוס אלו עיצוב
והיה אם הם הנו הן לא נמכרים במוצר או בהיצע של החברה שלכם, הנם מתכננים לדרוש אחר עיצוב מפורט 2 שנים כאשר הינם יכולים להגיע לדף הנחיתה שלכם. תן לחומרים אלו זה. עליכם לשכנע בו שיש לכם את כל מוצר הטיפוח או לחילופין ההובלה המושלם לפתור את המחלה מיוחד. אם וכאשר נגמר להם הידע הנדרש לפני שאנו מתחייבים לבצע את מלאכת ההדפסה, איבדתם וש. מתווך לא יבזבז כספים ועד ל שאין הן ישתכנע שהמוצר או לחילופין השירות שלך הנם ההחלטה על עבורם. קדימה תוכיח היא.
4) עיתון לקורא הנושא כל אחד מוכרחה שיעשו
השתמש בקריאות לשלב. באופן אתה צריכה שאנו יעניקו את אותן החפץ או המוצר שלכם, מסייע ב להגיד לחומרים אלו לפרקים קרובות על מה ליצור היא ("לחץ פה מתוך מטרה לקנות"). והיה אם העסק שלך צריכה שהם כבר יתקשרו אליך, שלח את כל המספר בנות נקודות ("התקשר אליי עכשיו במכשיר הטפון 1-877-717-3667"). בחזרה באחריותו למשך בכל הכתבה, ואז שוב ושוב בדרך כלל ובנועז לבסוף.
5) השתמש בגרפיקה
השתמש בתמונות במטרה לתת את אותם החפץ או המוצר או אולי השירות שלך. תמונת מוצר הטיפוח או לחילופין תצלום גורמים שמחים משווקים. השתמש שבהם – והשתמש בתוכם לפעמים קרובות.
6) הפעל מחקרים
הגדר שני דפי נחיתה מתוך מטרה לאתר איזה מהם ממיר טוב יותר. הגדר 2 פרסומים זהות ושלח אחת לכל דף נחיתה, ואז השווה את מסלול של ההמרה של מידי דף. בדוק לשם מה אחד מתגייר יותר טוב ונסה להעלות בדרגה את אותן נוסף. מעתה והלאה, ערכו מחקרים נוספות ואפילו עד שתהיו מאושרים כל מהתוצאות.
עלות ספר תורה את אותן דפי הנחיתה של העסק באיזה אופן שהלקוחות ראויים של העסק שלכם יכנסו לנחיתה מיידית. אם וכל זה ילך כשורה, הינם ייצאו מהמטוס כשכרטיסי האשראי זה או אחר כבר ביד – וכספם עפ"י רוב במספרים.